Månadens bok: mars 2015

Månadens bok: mars 2015

Dokumentasjonsansvarleg Stein Arnold Hevrøy har valt Også det uforsonlige finnes av Anne Helene Guddal til månadens bok for mars.

Diktsamlinga Også det uforsonlige finnes er ein fryd å lesa. Tematisk er dikta av det alvorlege slaget, men boka er også prega av humor, skarpsinn og temperament. Anne Helene Guddal vart nominert til Tarjei Vesaas’ debutantpris 2014 for boka.