Olav H. Hauge, Tarjei Vesaas og Sigmund Løvåsen

Det går ei linje frå Olav H. Hauge og Tarjei Vesaas til Sigmund Løvåsen som kom med si første diktsamling i 2018. Alle skriv dei poesi med utgangspunkt i handverk og gardsarbeid med skjøtsel av jorda, skogen og trea. Hauge las Tarjei Vesaas si diktsamling Kjeldene når ho kom ut i 1946 og merka seg diktet Spaden.

 

Olav H. Hauge, Tarjei Vesaas og Sigmund Løvåsen
Vesaas2

 

Olav H. Hauge, Tarjei Vesaas og Sigmund Løvåsen
Boksamlinga1

 

Olav H. Hauge, Tarjei Vesaas og Sigmund Løvåsen
Boksamlinga 2