Stein Mehren

Stein Mehren


Olav H. Hauge skriv:

STEIN MEHREN: GOBELIN EUROPA Han er den nye verkeleg store lyrikaren vår. Han har lært å syngja. Bruka ordi. Fritt. Utan å lura på dei. Til å byggja. Sine syner. Ordi råder ikkje, men tener. Synene. Visjonane. Her er so mange som puslar med småting. Bankar det vesle dei har i hop. Mehren er alltid utfalding, som store praktblomor. Victoria Regia i blom. Ja, han er ein herleg diktar!