Skriv eit kort
Foto: Creative Commons

Skriv eit kort

Skriv eit kort til ein slektning, ei venninne eller ein ven. Fortel mottakaren av kortet kva du høyrer når du er heilt stille. Ikkje snakk, og høyr godt etter, kva fortel lydane deg? Du kan også gjere diktet om til ei gåte, la lesaren gjette på kvar du er ut i frå det du høyrer og skriv ned.

Helsing
Mona Vetrhus