Finn første setning
Foto: Hauge-senteret

Finn første setning

Finn næraste bok i rommet, slå opp på ei tilfeldig side og les første setning. Så skriv du eit dikt om mor di eller far din med setninga frå boka som første linje. Når diktet er ferdig kan du, om du vil, stryke den første linja. Og bryt gjerne reglane! Om første linja set deg i gang med eit dikt om noko heilt anna enn mor di, som til dømes sjakk eller heimebrygga øl, er det også fint.

Helsing
Mona Vetrhus