Dyrisk
Foto: Fredrik J. Jenssen - Creative Commons

Dyrisk

Vel deg ut eit barndomsminne som du hugsar godt, så skal du skildre menneska der som ulike dyr. Kva for dyr liknar menneska på? Kan det til dømes bli eit middagsselskap med ei kråke, ein bjørn og eit ekorn? Og kva et dei? Kva for lydar lagar dei? Er dei glade?

Helsing
Mona Vetrhus