Nonsensdikt

Skriv eit dikt med enderim basert på neologismer, det vil seie ord du finn på sjølv. Akkurat som Ragnar Hovland har gjort i diktet «Eg lagar meg eit nytt språk og skriv eit dikt». Første strofe går slik: «Marama higo famas / sepungo dilma fei / lakama resolamas / e girgo savakei».

Helsing

Erlend O. Nødtvedt