Litteratur mot livskrise

Litteratur mot livskrise

Fyrsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania Thor Magnus Tangerås er overtydd om at litteratur kan endre, og redde, liv.

I 2018 disputerte han med doktorgradsavhandlinga «How literature Changed my Life», kor han gjennom omfattande intervju undersøkjer korleis skjønnlitteratur kan opplevast som livsendrande og forløysande for lesaren ved ulike livskriser.

Biblioterapi eller samlesing

• Biblioterapi er en samlenemning på fleire praksisar som nyttar litteratur indirekte eller direkte som terapi

• Samlesing er ein metode utvikla for å nytte litteratur terapeutisk i grupper, som skal virke helsefremjande og oppfordre til dialog og sjølvrefleksjon

• Metoden fokuserer på tekstane som blir lesne framfor sjukdomsbiletet og diagnose, og fokuserer på spontane og emosjonelle reaksjonar i gruppa

(Kjelde nrk.no) 

Kjøp billettar her

<p><a href="https://pay.ebillett.no/purchase.php?partner_id=1430&amp;show_id=5802144" target="_blank">Kj&oslash;p festivalpass her</a></p>

<p>&nbsp;</p>

 

Kjøp festivalpass her