Lesetips

Eigne bokmeldingar skriven av ungdom for aasentunet.no
 
Har du lese ei ungdomsbok på nynorsk som du vil fortelje om? Send inn ei bokmelding der du fortel om boka og korleis du likte ho.
 
Nynorskbok.no
Nyttige boktips for lærarar og elevar, frå Nasjonalt senter for nynorsk i opplæringa (Nynorsksenteret)
 
Les for meg! – tematiske lesetips
Her finn du ei tematisk lesetipsliste over nyare nynorske bøker som passar for born rundt skulestartalder. Tema er delte inn i seks tematiske sekker: natur; vitskap og filosofi; skule og fritid; leik og fantasi; relasjonar; språk.

Nynorske bøker - mest for deg i ungdomsskolen
Liste over litteratur for ungdom ordna etter tema, frå Skoleverkstedet på Deichmanske bibliotek, Oslo 
 
Lesetipshefte frå Alversund mållag. Dekkjer alt frå bøker for born i førskulealder til bøker for elevar i den vidaregåande skulen.