Gjæv

kjem av norrønt gæfr og tyder no helst...

(adjektiv)
kjem av norrønt gæfr og tyder no helst "framifrå" eller "gild". Ordet vert brukt både i bokmål og nynorsk no, jamvel om skrivemåten er ulik i dei to målformene. Gjæv har samanheng med å gjeva og tyder i røynda "edel, storsinna".  Og ordet kan også ha tydingsinnhald som "verdfull", "omtykt" og "avhalden". Folk som er gjæve kan òg vera "glupe" eller "flinke".