Elgen

er eit anna ord for det å vera kvalm...

(adjektiv)
er eit anna ord for det å vera kvalm eller uvel. Uttalen er /eljen/ med tonem 1. Ordet er mest brukt på Sør-Vestlandet, og særleg i Rogaland fylke. Elgen vert ein ofte dersom ein har ete for mykje eller noko ein ikkje har tolt. I somme bygdelag i Hordaland kan ordet òg brukast om eitkvart som er motbydeleg eller ekkelt.