Fuglar i lyrikken

Fuglar i lyrikken

Kva er det med fuglen som gjer at menneska syng og skriv om han? Utstillinga utforskar kva ulike roller fug-len har og har hatt i poetisk dikting. Her finn du fuglar og dikt frå ulike årstider og historiske periodar, og frå heile Norden.

Opning 25. april, Olav H. Hauge-senteret i Ulvik.

Utstillinga står ut 2019.

Gratis til utlån, fleire eksemplar: admin@haugesenteret.no.

Aasmund Olavsson Vinje

I 1818 føddest ein mann som seinare både skulle hamne på pengesetlar og som logo for ein rockefestival 35 mil unna fødestaden hans. Aasmund Olavsson Vinje var den første moderne journalisten og den første som skreiv meir nynorsk enn dansk i Noreg.

Opning 25. juni, Vinjestoga, Vinje i Telemark.

Gratis til utlån utanfor sommarsesongen: admin@vinjesenteret.no.