Språk- og kulturpolitisk perspektivmelding

Språk- og kulturpolitisk perspektivmelding

Innspel til ny kulturmelding 31. oktober 2017

Dokumentet byggjer på drøfting i rådet 27. september 2017, som enda med dette vedtaket: Rådet i Nynorsk kultursentrum legg stor vekt på at regjeringa i den nye kulturmeldinga inkluderer nynorske perspektiv på alle relevante område og dermed praktiserer prinsippet nynorsk. Styret drøfta og konkluderte i møte 3. oktober 2017.

Les heile brevet her