Programforslaget om rettskriving for norsk

Programforslaget om rettskriving for norsk

Brev til Høgre frå Nynorsk kultursentrum 7. mars 2017.

Styret i Nynorsk kultursentrum drøfta i møte 24. februar 2017 det framlegget om, forvaltning av rettskriving for norsk som ligg i programutkastet for Høgre. Styret konkluderte med eit samrøystes vedtak.

Les heile brevet her