Guten og Fisken

(Dikt, 1869)

Av  Olav Paulson

L
itle Fisk, ver klok og sløg,
ser du Guten paa Strandi sit.
Var deg fyr' Agnet han kastar ut;
for bruker du inkje ditt vesle Vit,
so tek han deg den sløge Gut.
 


Etter A. Olsens A B C og Læsebog. Frå Lesebok i Landsmaalet ved Olav Paulson, Bergen: Ed. B. Giertsen 1869. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad