Den, som kliv for høgt, han dett for hardt

(Lesestykke, 1869)

Av Olav Paulson

"Er eg inkje stor no", ropade litle Hans, daa han hadde kravlat seg upp i ein gamall roten Stige, med ein høg Hatt paa Hovudet. Broder hans svarade: "Jau, eit stort Narr; rauk Stigen i sunder, so laag du der." Han hadde inkje fyrr sagt desse Ordi, so brotnade det rotne Stiget, Guten laag paa Tunet so lang som han var, og Hatten trillade burt etter Marki.


Etter Grønsdals A B C. Frå Lesebok i Landsmaalet ved Olav Paulson, Bergen: Ed. B. Giertsen 1869. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad