6. Ver helsat, Hovud høge

Av Elias Blix

 

(Tone: Mig hjertelig nu længes).

 

Ver helsat, Hovud høge,

Som blodat er og hædt!

Du Hovud, som til Løge

Med Tornekrans er klædt!

Du Hovud, som er saarat

Og fram med Spottord synt,

Men lyser no forklaarat

Med Sømd og Siger krynt!

 

Kven vaagad deg vanvyrda

Du væne Andlitslag!

All Jordi med si Byrda

Skjelv fyr ditt Andedrag.

Kven hev dei fagre Kinner,

Det Augalag so mildt,

Som ei sin Like finner,

Daa stelt so saart og ilt?

 

Min Jesu! du er sakad

Og saarad fyre meg.

For eg, eg skulde smakat

Den Harm, som laag paa deg.

Her stend eg illa raaden

Og under Domen feld.

Vis meg ein Glimt av Naaden

Og kvitta ut mi Gjeld!

 

Seg vil du ved meg kannast,

Min Hyrding, fød meg fram!

Og lat det paa meg sannast:

Eg er ditt eiget Lamb,

Som ved ditt Ord er alet

Paa Livsens grøne Hamn,

Og høyrer til det Talet,

Du kallade ved Namn!

 

Eg vil ei fraa deg ganga,

So hald meg ved di Hand!

Eg fast ved deg vil hanga,

Naar du giv ut di And.

Naar du i Dauden bleiknar,

Eg siter ved din Fot

Og djupt ditt Bilæt teiknar

Inn i mi Hjartarot.

 

Eg vil deg alltid lova

Av innste Saal og Sinn,

Min Frelsar, fyr den Gaava,

Som eg ved Krossen vinn.

Lat meg mitt Auga festa

Paa deg i all min Veg.

Naar Hjartat daa vil bresta,

So lat meg døy i deg!

 

Naar eg herfraa skal draga,

So drag ei fraa meg av!

Men mildt deg opendaga,

Naar ned eg sig i Grav!

Stig fram, naar Liv og Ande

Er trengd i sidste Strid,

Ver nær i verste Vande

Og gjer min Burtgang blid!

 

Ver du min Skjold og Boge,

Naar Striden hardt stend paa!

Lat meg den milde Loge

Ifraa ditt Auga sjaa!

Naar det fraa Krossen lyser,

Eg ser og ser meg sæl

Og deg i Hjartat hyser, -

So fer eg evig vel.

 

(Etter P. Gerhardt).

 

Red. merk.: I Nokre Salmar II står salmen under overskrifta "Passionen".

 

Frå Elias Blix: Nokre Salmar, gamle og nye II. Christiania 1870. Forlagt av det norske Samlaget. Trykt hjaa H. E. Larsen. Side 15-18. Elektronisk utgåve 2003 ved Anders Aschim