Brigde

(Dikt, 1916)

Av Olav Aukrust

Hugbód som fyrr leika hauk over hauk
i storstilla blå
og solblanke ned over tankane strauk,
er ingen stad høyre hell sjå.

Stride som strålande kvæde dei kvad
og lyste seg leid.
No er det att berre burtblåsne blad
ein haustdag pa villande heid.

 

*

Mjukar enn myrull som voggar i vind
langt inn i fjell,
er minni som sviv gjenom mannasinn
ein skybleik og blåsande kveld.
 


Frå Himmelvarden, 1916. Elektronisk utgåve 2003 ved Jon Grepstad