Landsens pengar

Sjaa her eit prov paa, korleides storthinget og regjeringi vaar stundom styrer med landsens folk og landsens pengar.

I herferd skal brigadesjef umframt kost og løn hava i daglegt tillegg . . . . . kr. 9.33

fyrsteløytnant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 5.33

kommandersjersjant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 1.00

menig syldater . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” 0.20

Per Rinde frann dette urimelegt underlegt og var so framtalende, at han nemnde nokot um dei i thinget. Han var endaa so uheppen, at han tok feil millom dag og maanad, daa han pekte paa det.

Men han fekk so myket til juling av vinstremannen Jacobsen og høgremannen Rynning fyre si taktløyse, at han vaagar vist ikkje oftare aa koma der. Ja endaa Johan Sverdrup sjølv tok honom aalvorlegt i skule.

(Vestm.)