Vinjestytta.

Til Gjevarar aat Vinjestytta skal eg no senda Kvittering gjenom Fedraheimen for det, som eg hev teket imot.

Det er:            

Fraa J. Wæringsaasen Elverum ei Liste

            med .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .        Kr.  13.50    

            Mikkel  E. Aasland Ulefos ei Liste.    ”      8.25

                                                                       Kr,  21.75     

            Tjøn 14. 1. 88.                        ærb. 

                                                    Thorgeir Steffanson,  

                        Medl. av Komiteen for Vinjestytta. 

                                    _________

            Sidan eg sist sende Kvittering til Fedrah. hev her nys til meg blivi sendt til Vinjestytta:

1.  Fraa Olaf I. Eikland innsamla i Skafsa og Vraadal   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  Kr. 14.80    

2.  Fraa Eivind S. Særen innsamla i Amerika  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   ”   31.40     

3.  Ved Eivind S. Særen fraa Olaf O. Berge, Eidsborg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .    ”     4.00

                                                                                                               i alt Kr  50.20      

- er femti Kroner og tjuga Øre – som kvitterast for.

                                                                                               Ærb. 

                                                                                    Aslak A. Hugen.

                                               ___________

            Fedraheimen hev teke mot:   

Fraa Amtskulestyrar Kj. Kielland,

            Agder  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                  Kr. 2.00 

_ E. Kvale, Tveit  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                    ”    2.00      

_ eit Dominolag  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                     ”    0.86

_ Ivar Mortenson  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                      ”   15.60     

_ Dr. Grønvold Minnesota  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .                                      ”   11.04  

_ E. Hille Mandal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . .  .  .  .  .                                      ”     2.50     

                                                                                                            Fyrr   ”  299.21

                                                                                                            I alt  Kr. 333.21