Kun 60 Øre.

Fra 1ste April til 1ste Juli koster

”Dagbladet”Ugeudgaven

60 Øre. Udkommer Onsdag og Lørdag Eftermiddag.

Professor Ernst Sars og P. Bjørnson er Medarbeidere i ”Dagbladet”.

Bjørnstjerne Bjørnson skriver jevnlig i ”Dagbladet”.

bestilles kun paa Postanstalterne. (H. O.)

__________________________________________________________

Bladstyrar: Ivar Mortenson, ’med Savala, kand. teol.

__________________________________________________________

Fjeld-Ljom”s Trykkeri, Røros.