Asthma! Asthma!

Dr. Prætorius berømte Asthmarøgelse

hjælper ufeilbarlig alle Lidende for Asthma, Trangbrystethed og al Slags Aandenød. Dette Middel (oprindeligt et indiansk Husraad) anbefales af de mest berømte lægevidenskabelige Autoriteter, og benyttes nu af Læger overalt i hele Europa.

Ved Brugen hjælpes den Lidende efter nogle Minuters Forløb og Virkningen vedvarer i ca. et Døgn. Naar Brugsanvisningen følges, kan Sygdommen helt fjærnes uden skadelige Bivirkninger.

Pakker (ca. 30 Doser) med Brugsanvisning til pris á 5 Kroner Pakken faaes kun fra Generalagenten for Skandinavien:

Ulrik Christensen, Vinstrupsvej,

Kjøbenhavn.

Forhandlere Rabat.