”Fedraheimen”

kjem ut paa Tynnset kvar Fredag og kostar berre 75 Øre Fjordungaaret. 10 Kr. er Aarsbetaling for 4 eller Kvartalsbetaling for 16 Tingarar. 5 Kr. er Kvartalsbetaling for 7.

”Fedraheimen”

vil ha Bonden og Arbeidaren fram, Kyrkja fri, Kveik i Kristendomen, Vern um Ægteskapet, Forsvarsamlag med Sverik utan Konge, Røysterett for alle og meir Sjølvstyre i Bygd og Fylkje, mindre Stats- og Embætsvelde, Rett for Mindretalet, Sparepolitikk i alt so nær som Upplysningi.

Bladstyrar: Ivar Mortenson.

Arne Garborg skriv i Bladet.

Til Utlandet, send tvo Gonger kvar Maane, kostar Fedraheimen Kr. 1.02 Fjordungaaret. 1 Dollar er Betaling for 11 Maanar.

Ekspedisjonen

av ”Fedraheimen” er paa Tynnset, Nordbanen.

___________________________________________

Hugsa paa Vinjestytta, Maalmenner!

___________________________________________

Betaling for 1ste Fjordungsaare maa du senda strakst, daa Pengane ikkje gaar fritt i Posten lenger enn ut denne Maanen.

Den, som ikkje segjer upp Blade, fyrr Mars Maane er slutt, maa ogso betala for næste Fjordungsaar.

Nye Tingarar kann endaa faa Blade fraa Nyttaar.