Bladhovud

 

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 øre petitlina og daa etter maaten for større Bokstavar.

 

No. 50.

 

Laurdag den 17de Desember 1887.

 

11. Aarg.

 

 

Fedraheimen”, radikalt, kristelegt Maalblad,

 

kjem fraa Nyttaar 1888 ut paa Tynnset  ein Gong um Vika og vil daa med Postpengar kosta berre 75 Øre Fjordungsaaret. 10 Kr. er Aarsbetaling for 4 Tingarar. Slær 4 seg ihop og sender Betaling for heile Aaret strakst, vil Bladet soleis kosta berre Kr. 2.50  for kvar.

 

Fedraheimen

 

vil ha Bonden og Arbeidaren fram, Kyrkja fri, Kveik i Kristendomen, Vern um Ægteskapet, Forsvarssamlag med Sverik utan Konge, Røysterett for alle og meir Sjølvstyre i Bygd og Fylkje, mindre Stats- og Embætsvelde, rett for Mindretalet, Sparepolitikk i alt so nær som Upplysningi.

  

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Arne  Garborg  vil skriva i Bladet.

 

Fraa 1ste januar 1888 maa alle Brev sendast aat Tynnset, Østerdalen.

 

 

Ekspedisjonen av ”Fedraheimen” er hjaa Boktrykkar Nikolai Olsen, Stortorget 6.

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 17.12.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum