Bladhovud

 

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 48.

 

Laurdag den 3dje Desember 1887.

 

11. Aarg.

 

  

Fedraheimen”, radikalt, kristelegt Maalblad,

  

kjem fraa Nyttaar 1888 ut paa Tynnset  ein Gong um Vika og vil daa med Postpengar kosta berre 75 Øre Fjordungsaaret. 10 Kr. er Aarsbetaling for 4 Tingarar. Slær 4 seg ihop og sender Betaling for heile Aaret strakst, vil Bladet soleis kosta berre Kr. 2.50  for kvar.

  

Fedraheimen

 

vil ha Bonden og Arbeidaren fram, Kyrkja fri, Vern um Ægteskapet, Forsvarssamlag med Sverik utan Konge, Røysterett for alle og meir Sjølvstyre i Bygd og Fylkje, mindre Stats- og Embætsvelde, Rett for Mindretalet, Sparepolitikk i alt so nær som Upplysningi.

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Arne Garborg  vil skriva i Bladet.

 

Fraa 1ste Januar 1888 maa alle Brev sendast aat Tynnset, Østerdalen.

  

25 Øre kostar ”Fedraheimen” for Desember.

 

Ekspedisjonen av ”Fedraheimen” er hjaa Boktrykkar Nikolai  Olsen, Stortorget 6.

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenenr!

 

 

I For frisindet Christendom skriv Chr. Bruun  um Fedraheimen:

 

Oftedølerne siger op Fedraheimen, gaar det Ord om. Det synes jeg er leit, hvis det er sandt. Ikke fordi jeg er enig med Fedraheimen, det trænger jeg vel ikke at sige. Men fordi jeg nødig vilde, at mine politiske Meningsfæller skulde vende Ryggen til vort ældste og vigtigste Maalblad alene for politisk Uenigheds Skyld. Vi kan da vel endelig holde et Blad, fordi om vi er uenige med det. Eller rettere: vi trænger  ligefrem til at se vore Modstanderes Blade, hvis vi ikkje skal blive ensidige og trange. Fedraheimen  følger et Program, som den kalder radicalt. _ _ _ Og det Stade, Bladet saaledes har valgt, hævder det greitt og godt, iser i det siste, synes jeg. Det siger rentud, hvad mange mægtigere tænker, men ikke synes de skal sige. Jeg tror der er adskilligt at lære af Fedraheimen.

 

Og saa som sagt, har det kjæmpet for norsk Maal med en Troskab og Udholdenhed som ingen andre. _ _ _

  

Dagbladet  skriv:

 

Fedraheimen  er et greit og godt redigeret Organ for radikale Anskuelser.

 

 


Frå Fedraheimen 03.12.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum