Lysingar.

 

 

Firda- og Sygnafylkets Avis” - utgjevet av det reine Vinstre i Nordre Bergenhus Amt –

kjem ut i Bergen ein Gong um Vika og kostar Kr. 1.65 fyr Halvåret. – Nye Tingarar på F. og S. Avis, som betalar fyr eit Halvår, kann få

 

5 – fem – Aargangar av ”Fraa By og Bygd”

 

- Tidsskrift åt Vestmannalaget -

 

fritt tilsendt fyr Kr. 1.50 – godt innb. fyr Kr. 3. – Dei 5 Aargangarne er på 1344 Sidur; hev kostat Kr. 10 og inneheld gilde Stykkje av Vinje, Janson, Krohn, Olav Lofthus  og Hans Mo  m. fl.

 

Dei, som ikkje er Tingarar på F. og S. Avis, fær det heile av ”Fraa By og Bygd” fyr Kr. 4.

 

Bladpengar gjeng fritt i Posten, men Pengar etter Bøkerne maa sendast i betalt Brev til Mons Litlere– Klosteret 10 – Bergen.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 30.07.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum