Bladhovud

 

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 30.

 

Laurdag den 30te Juli 1887.

 

11. Aarg.

 

 

Ekspedisjonen av ”Fedraheimen” er hjaa BoktrykkarNikolai Olsen, Stortorget 6.

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 30.07.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum