Lysingar.

 

Den norske biavlsforenings

 

Tidsskrift for biskjøtsel

 

begyndte 1887 sin 3die årgang. Udkommer hver måned med et 12- til 24-sidigt nummer og koster portofrit kr. 2.00 pr. år. Abonnenten bliver samtidig medlem af ”Den norske biavlsforening”.

 

Abonnement  kan tegnes i ekspeditionen eller på enhver postanstalt.

 

Ekspeditionen  er i Kristiania, Youngstorvet 3, hos hr. Ivar S. Young der er foreningens kasserer og forretningsfører.

 

Avertissementer  modtages i et begrændset antal og beregnes à 20 øre pr. linje (5 ctm. bred og ¼ ctm. høi).

 

Forespørgsler  angående biskjøtsel besvares i tidsskriftet eller om ønskes pr. omgående post af hr. Ivar S. Young, når 20 øre i frimærker vedlægges.

 

Medlem  af ”Den norske biavlsforening” er enhver mand eller kvinde, der abonnerer på tidsskriftet eller betaler kr. 2.00 pr. år eller mindst kr. 20.00 engang for alle.

 

NB. Enhver  bør støtte bisagen, thi den er til gavn for hele landet.

 

  

Bladstyrar: Ivar  Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Oslens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 16.07.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum