Lysingar.

 

Nyaste boki paa landsmål heiter

 

Ungdom”.

 

Ho er på 140 sidur. Pris kr. 1.25.

 

Mons  Litlere, Klosteret 10 – Bergen.

  

Fyrste, tridje, fjorde og femte årgang av ”Fraa By og Bygd”,Vestmannalagets tidsskrift, er å få fyr 1 kr. kvar hjå Mons  Litlere.

  

Mons  Litlere– Klosteret 10 – Bergen – hev å selja av alle slag bøker på norskt landsmål. – Dei, som fyrr hev skrivet til Norskmålets bokhandel. – Naustdal, bør merkja seg den nye adressa. Bruk ikkje den gamle.

 

 

I kommission hos mig er udkommet: 

 

A. O. Vinjes Skrifter i Utval.

 

Utgjevet av Det norske Samlaget. 4de bandet, 1ste Hefte. Pris 2.00, porto 0.15.

 

Det norske Samlags Forlag.

 

Subskription paa Vinjes skrifter bedes hurtigst mulig anmeldt.

 

 

Sogor. Ein Bundel fortald av Per  Sivle. Pris 1.50, porto 0.15.

 

Det norske Samlags Forlag.

 

Alb. Cammermeyer, 35, Karl Johansgade. 

 

 

NORA

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Joleheftet for 1886 fritt. Aargangarne 1885, 86 og 87 kann ein faa ved aa senda inn Kr. 2.15.

 

Pengarne maa  sendast i betalat  Brev.

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans gate 12.

 

 

Dalernes  Tidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne

 

udkommer i Egersund 2 Gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

 

Dalernes Tidende”er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpuslinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Expedition Avertissementer til Bladet.

 

Bemärk. Som Sikkerhed for prompte og real Behandling fölger med enhver af mine Expeditioner et Vederhäftighedsbevis for et Belöb af 25,000 Kr., deponerede i Nationalbanken.Den 20. April 1887 foregår 1ste Klasses Träkning i Dansk Varelotteri. Ethvert Lod får Gevinst i Värdi fra 2 Kr. til 1200 Kr. Prisen er 2 Kr. 10 Öre pr. Lod. I Serien 221,700 Gevinster à 5000, 2500, 2000, 1500 Kr. etc.

 

10 Lodder for 5 Kr. oversendes på den Betingelse, at Restbelöbet, 16 Kroner, betales ved Spilleseriens Slutning. Gevinsterne i 1ste Klasse kunne strax realiseres i Penge minus 10%, og anvendes ved Indbetalingen til 2den Klasse. Falder ingen större Gevinster, er det dog sikkert at der på 10 Lodder vindes 20 Kr.

 

Bestillinger på Lodder med vedlagt Belöb modtages indtil den 20. April i Fröken Sophie Olsens Kollektion, Nr. 175, Gothersgade, 2. Sak Kjöbenhavn K. Rekvisitioner som ikke nå Kjöbenhavn til 1ste Klasse, ville blive expederede til 2den Klasses Träkning, den 17. Mai 1887.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 23.04.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum