[Lysingar.]

 

 

Til Vinje-Stytta  hev me motteket:

 

Fraa A. og H., Hardanger............... Kr. 2.00

- Rauland ved Ing. Jore.................. - 13.40

- V. Ullmann................................... - 5.00

Fyrr................................................. - 147.46

 

Tils. Kr. 167.86

 

 

Lysingar.

 

Bemärk. Som Sikkerhed for prompte og real Behandling fölger med enhver af mine Expeditioner et Vederhäftighedsbevis for et Belöbaf 25,000 Kr., deponerede i Nationalbanken.


Den 20. April 1887 foregår 1ste Klasses Träkning i dansk Varelotteri. Ethvert Lod får Gevinst i Värdi frå 2 Kr. til 1200 Kr. Prisen er 2 Kr. 10 Öre pr. Lod. I Serien 221,700 Gevinster à 5000, 2500, 2000, 1500 Kr. etc. 10 Lodder for 5 Kr. oversendes på den betingelse, at Restbelöbet, 16 Kroner, betales ved Spilleseriens Slutning. Gevinsterne i 1ste Klasse kunne strax realiseres i Penge minus 10%, og anvendes ved Indbetalingen til 2den Klasse. Falder ingen större Gevinster, er det dog sikkert at der på 10  Lodder vindes 20 Kr.

Bestillinger på Lodder med vedlagt Belöb modtager indtil den 20. April i Fröken Sophies Olsens Kollektion, Nr. 175, Gothersgade, 2. Sal Kjöbenhavn K. Rekvisitioner som ikke nå Kjöbenhavn til 1ste Klasse, ville blive expederede til 2den Klasses Träkning, den 17. Mai 1887.

 

 

Bladstyrar:  Ivar Mortenson, kand. teol.

  

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 09.04.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum