Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 9.

 

Laurdag den 5te Marts 1887.

 

11. Aarg.

 

 

Dei, som ikkje hev betalat ”Fedraheimen” for dette Fjordungaaret til 1ste April, vert daa strokne av Tingarlista. – Difor er det best aa senda Pengar straks.

 

Bladstyret.

 

 

Hugsa paa Vinjestytta Maalmenner!

 

 


Frå Fedraheimen 05.03.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum