Til ”Vestlandsposten”s Kristiania-utgaava.

 

Eg sende eit Stykkje aat Vestlandsposten  for aa syna, at det ”Ein maalmann” sa’ um Fedraheimen  ikkje var sant; men eg hev ikkje set meir til det. Hadde Vestlp. Rom for eit Stykkje som rakkad ned paa Fedrah., so burde vel eit slikt kristelegt Blad finna Rom aat eit Forsvar og.

  

Det ser ellest ikkje ut til aa vera vandt um Rom i Vp. aa døma etter alt ”Albertine”-styret der er.

 

R. S.

 

 


Frå Fedraheimen 26.02.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum