Lysingar.

 

Tele-Laget held Møte Sundagskvelden Kl. 8 Emne: "Sosialismen."

 

 

Lærarar! gjeve Gaum!

 

Sysvorti, norsk Barnablad, kjem ut ein Gong um Maanaden med tvo Numer. 0.50 Halvaaret. Tingast i alle Posthus elder i Brev til Expp. i Grimstad.

 

Lærerposten

 

i Vefold, Brække og Lislehered Kreds i Seljord er ledig. Undervisningstiden er 24 Uger og Lønnen med Kostholdsgodtgjørelse Kr. 12 pr. Skoleuge. Forandringar i Kredsinddelingen forbeholdes. Ansøgninger, stilede til Kristansands Stiftsdirektion, og forsynet med Attest om moralsk Forhold til sidste Tid, sendes inden 4 Uger fra Dato til Seljords Skolekommission pr. Skien.

 

Seljord, 17de Febr. 1887.

 

 

Brevetil alle ”lidende” om en fra Ostindien ved en missjonær bragt medisin for alle hals- og lungesygdomme, nervesvækkelse, søvnløshed o. s. v. sendes mod et 10 øres frimærke ved madam J. Nilsen, Universitetsgaden 9, Kristiania. (D. 37400).

 

 

I alle Boglader faaes:

 

Mannfolk”,

 

Forteljing av Arne Garborg.

 

Andre Utgaava. Pris Kr. 3.25.

 

Fr. Nygaards Forlag, Bergen.

 

 

 

DalernesTidende” - frisindet Blad for Egersund og Dalerne –

 

udkommer i Egersund 2 Gange ugentlig og koster 1 Krone Kvartalet foruden Postporto 10 Øre. Abonnement kan tegnes paa enhver Postanstalt.

 

Dalernes Tidende”er den mest udbredte Avis i Egersund og Dalerne, og er saaledes det hensigtsmæssigste Avertissementsblad for disse Distrikter. – Avertissementer betales med 8 Øre pr. Korpuslinie. I Kristiania modtager Emil Dybwads Annonce-Expedition Avertissementer til Bladet.

 

 

5,000 Kroner 5,000 Kroner

 

Kredit på 7 Lodder.

 

221,700 Gevinsterà 5000Kr., 2500, 2000, 1300, 1200 1000, 800, 750, 500, 400, 300, 200, 150, 50, 40, 30, 20, 12 og 8Kr. m. fl. eller til saman ca. 920,000 Kr., bortspiller det Danske Varelotteri i denneSpilleserie. Ethvert Lod udkommer i Seriens Löb enten med 3 Tillägsgevinster eller 1 Hovedgevinst. Så langt som Forrådet af Lodder sträkker til, kan enhver Lysthavende med omgående Postfå oversendt 7 Lodder, på indtil 3 Måneders Kredit. Plan og Prospekter samt övrige Oplysninger erholdes strax gjennem

 

Carl Peterssons Bogforlags-Expedition.

 

57, Nansensgade 57, Kjöbenhavn, K. 

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Kristiania.

 

Nikolai Oslens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 26.02.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum