Lensmann Knudsen i Seljor og Ullmanns-saki.

 

 

Fut Walløe hev upplyst meg um, at det var ikkje Lensmannen, som tok Upphavstaket i Ullmansns-saki. Han gjorde sitt berre etter Ordre fraa Futen.

 

I. M.

 

 


Frå Fedraheimen 26.02.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum