Lysingar.

 

”NORA”

 

kjem ut ein Gong kvar Maanad med eit Hefte paa 16 Sidur. Prisen er Kr. 1.00 for Aaret, Postpengar ireknad. Paa 4 Eksemplarar fær ein det 5te fritt. Nye Tingarar, som sender Pengar, fær Joleheftet for 1886 fritt. Aargangarne 1885, 86 og 87 kann ein faa ved aa senda inn Kr. 2.15.

           

Pengarne maa sendast i betalat Brev.

           

 

Det kann tingast paa alle Posthus elder beint fraa Ekspedisjonen, Karl Johans Gate 12.

  

 

Breve til alle ”lidende” om en fra Ostindien ved en missjonær bragt medisin for alle hals- og lungesygdomme, nervesvækkelse, søvnløshed o. s. v. sendes mod et 10 øres frimærke ved madam J. Nilsen, Universitetsgaden 9, Kristiania. (D. 37400).

 

  

Lause Nr. av ”Fedraheimen”er tilsals i Ekspedisjonen.

  

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 


Frå Fedraheimen 29.01.1887
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum