Lysingar.

 

 

Ein fåre”av J. E. Maakestad

er no å få i alle bokladar i landet. – Pris Kr. 0.50.

 

 

Norskmålets bokhandel hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar kostar kr. 0.60. – ”Frå bygd og by”kr. 1.30. – Småstubbar kr. 0.50. – N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

Lause Nr. av ”Fedraheimen” er tilsals i Ekspedisjonen.

 

 

Sogns Tidende” - frisindet Blad -

udkommer 1 Gang ugentlig paa Lærdal og koster Kr. 1.50 halvaarlig.

 

Bladet er nærmest Organ for Distriktets Interesser, dernæst indeholder det ledende

Artikler vedkommende Skole, Kirke og Kommune samt vigtigere Meddelelser fra Ind- og Udland, ligesaa Torvepriser og Hestepriser.

 

Bladet udgaar nu i et Antal af ca. 900 Eksempl., hvorpaa Averterendes Opmærksomhed henledes, idet Kundgjørelser indrykkede i Sogns Tidende vil komme til fleres Kundskab inden Distriktet end noget andet Blad vil kunne bringe dem.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Baldstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 01.12.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum