Lysingar.

 

Norskmålets bokhandel

 

hev gjevet ut nye bøker på landsmål:

 

Forteljingar” kostar kr. 0.60. – ”Frå bygd og by”kr. 1.30. – ”Småstubbar” kr. 0.50. – N. b. tek mot pengar til minnestytta hans A. O. Vinje. – Adr. Naustdal i Sunnfjord.

 

 

Sogns Tidende” - frisindet Blad

 

udkommer 1 Gang ugentlig paa Lærdal og koster Kr. 1.50 halvaarlig.

 

Bladet er nærmest Organ for Distriktets Interesser, dernæst indeholder det ledende

Artikler vedkommende Skole, Kirke og Kommune samt vigtigere Meddelelser fra Ind- og Udland, ligesaa Torvepriser og Hestepriser.

 

Bladet udgaar, nu i et Antal af ca. 900 Eksempl., hvorpaa Averterendes Opmærksomhed henledes, idet Kundgjørelser indrykkede i Sogns  Tidende  vil komme til fleres Kundskab inden Distriktet end noget andet Blad vil kunne bringe dem.

 

 

Dag”,

 

norsk ungdomsblad, kjem ut paa Namsos i Trøndelagen 2 gonger um maanaden og kostar fyre eit halvaar – kr. 1.00, porto ireknad. Til Amerika kostar han kr. 1.30.

 

 

Husmanden”,

 

Blad for Husmenn og Tenarar paa Landet kjem ut paa Lillehamar ein Gong um Vika  og kostar Kr. 1.25 for Halvaaret.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

 

Kristiania. Nikolai Olsens Boktrykkeri.

 

 


Frå Fedraheimen 20.11.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum