Rispur.

 

Her livde for lenge sidan ein Mann og ei Kona, som var hardla usamde. So sat Mannen og las mest heile Dagarne. Ein dag sat daa Mannen og las i ei Bok, so kom Kjeringi og sagde: ”Der eg no var ei Bok, so vilde du visst elska meg meir enn du gjer”. – ”Ja”, sagde Mannen, ”helst dersom du var ei Almanak”.

 

Sope Limesen i ”Munin”.

 

 

Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.

 

Kristiania.

 

Nikolai Olsens Boktrykkeri.Frå Fedraheimen 03.04.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum