Bladhovud

 

Fedraheimen.

 

Pris for Fjordungaaret Kr. 1.10 med Porto og alt. Betaling fyriaat.

 

Eit Blad aat det norske Folket.

 

Lysingar kostar 10 Øre Petitlina og daa etter Maaten for større Bokstavar.

 

No. 27.

 

Laurdag den 3dje April 1886.

 

10. Aarg.

 

 

 

Fedraheimen.

 

Fedraheimenkrev heil Rett aat det norske Maalet, og arbeider for Fridom og Framgang og

nasjonalt Sjølvstende. Bladet inneheld Utgreidingar um Politikk og andre Emne, Tidender fraa Innland og Utland, Boksjaa, Dikt, Rispur, Forteljing til Utklypp o. s. v.

 

Fedraheimenkjem ut i Kristiania  kvar Onsdag  og Laurdag. Prisen er Kronur 1.10

Fjordungsaaret. Paa 6 Blad det 7de fritt. 10 Skulegutar, som slær seg ihop, fær Bladet for halvBetaling Kr. 1.20 kvar for Halvaaret. – Ekspedisjonen er i Møllergata 15II, Kristiania.

 

Send til Amerika  kostar Fedrah. 1 Dollar for 8 Maanar elder Kr. 5.40 for Aaret.

 

 

 

Huseby & Co. limit. Boghandel. Kristiania.

 Frå Fedraheimen 03.04.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum