Spursmaal og Svar.

 

Me bed Lesaranne gjeva Gaum etter, at alle dei juridiske Spursmaalmed Svar, som hev stadet i Verdens Gang i 1885,no er utkomne som Bok; ho kostar fritt tilsend 60 Øre. Naar ein sender 8 Krunur, fær ein 6 Bøker. Boki er 198 Sidur. Dei juridiske Spursmaal, som det er gjevet Svar paa, er 400. Nokre Bøker er og att av dei ”Spursmaal og Svar”, som stod i ”Verdens Gang i 1884. I baae Bøkerne (for 1884 og 1885) finst 800 juridiske Spursmaal med Svar; dei kostar fritt tilsende 1 Kruna. For 5 Krunur fær eni 6 Bøker av kvar Aargang, tilsaman 12 Bøker. – Skriv berre tilSekretær Wichstrøm, Kristiania, og send Pengar med.

 Frå Fedraheimen 24.03.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum