Riksrekneskapen.

Inntak. Utgift.
I. Kongen og hans Folk
II. Stortinget og Statsrevisjonen
III. Statsraadet og Regjeringi
IV. Kyrkjedepartementet
V. Justitsdepartementet
VI. Innredepartementet:
a. Utanum Poststyret
b. Poststyret
VII. Arbeidsdepartementet
VIII. Finans- og Tolldepartementet
IX. Forsvarsdepartementet:
a.
Landheren
b.
Sjøheren
X. Utanlandske Saker
XI. Ymist
Framlegg
18 xx
Kr.
1,650
_
41,948
 
1,467,286
1,990,008
246,310
3,264,000
 
7,343,387
28,781,708. 42
97,720
106,682. 58
 
146,500
____
Gjevet
18xx
Kr.
1,650
__
41,948
 
1,467,286
1,990,008
246,310
3,264,000
 
 
7,364,149,80
28,103,745. 62
147,720
 
196,682 58
 
146,500
 
____
Framlegg
18xx
Kr.
2,450
__
42,000
 
1,352,000
1,101,238
244,340
3,260,000
 
7,336,595
29,461,077. 50
97,720
154,404. 50
 
148,175
 
____
Framlegg
18xx
Kr.
485,122
451,270
1,182,500
 
4,351,487.
71
4,253,547.
03
1,202,342.
85
3,927,200
 
 
7,828,329
9,277,562
6,385,247.
60
 
2,653,408.
38
604,610
 
200,661.
03
Gjevet
1 8 xx
Kr.
485,682
450,170
1,190,884
 
4,290,941, 71
4,252,547. 03
1,201,816.
20
3,918,527. 28
 
7,879,15
9,292,537. 88
6,318,750
 
 
2,628,128. 38
604,610
 
214,254. 52
Framlegg 18xx
Kr.
479,632
388,600
1,213,754
 
4,379,968. 38
4,201,121
1,263,155. 59
4,078,700
 
7,928,949, 06
9,114,231
6,674,000
 
 
2,698,366. 70
612,285
 
167,242. 27
 
Yverskot
43,577,200
__
42,970,000
___
43,200,000
_____
49,804,287. 50
772,912, 50
42,728,000
242,000
43,200,000
___
 
43,577,200
42,970,000
43,200,000.
43,577,200
42,070,000
43,200,0000

 


Frå Fedraheimen 10.02.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum