Lysingar.

Arbeideren”
 
(”Det norske Arbeiderforbunds” Organ)
 
udkommer hver Fredag og koster portofrit tilsendt 60 Øre Kvartalet . Det udkome far Nytaar 1886 i forøget Størrelse.
 
Bladet behandler alle Arbeiderspørgsmaal og søger efter Evne at tale Arbeidernes Sag paa alle Samfundsomraader.
 
Det kan bestilles ved alle Landets Postkontorer og Postaabnerier samt i Christiania i Expeditionen, Torvgaden 20, I.
 
Pröv det et Kvartal.
 
 
Bladstyrar: Ivar Mortenson, kand. teol.
 

Frå Fedraheimen 30.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum