Folkemøde paa Sagatun.

 
Undertegnede afholder Fredag den 22de og Lørdag den 28de ds. et Folkemøde paa Ny Sagatun Skolesal, hvortil Høiskolevenner og andre frisindede Mænd og Kvinder indbydes. Mødets indhold vil bli Foredrag og Diskussjon. Saa langt vi rækker vil særlig de brændende Reformspørgsmaal blive udredet.
 
Mødet begynder begge Dage Kl. 10 Formiddag og 4 Eftermiddag. Adgangstegn aa 60 Øre pr. Dag faaes hos D’Hrr. Bogh. Magnusson og Larsen i Hamar, samt ved Indgangen fraa Kl. 9.
 
V. Ullmann.
O. Arvesen.

Frå Fedraheimen 13.01.1886
Elektronisk utgåve 2007 ved Norsk Ordbok 2014 og Nynorsk kultursentrum