[Lysingar.]

 
ThingvallaLinien.

Eneste direkte Linie til Amerika.
 
Geiser           afgaar fra Christiania 12te Juni.
Thingvalla        --                               26de -
Hekla                  -"-                               10de Juli.
Island               -"-                                24de - 


Fragten er billig. God Plads sikres ved at indsende Fragforskud 20 Kroner pr. Voksen enten til Underagenterne eller til
 
Frederik Lie,
Christiania.


Ifraa den 1ste Juli vert det ein ny Skipnad med Poststellet, soleids at dei som inkje betalar Bladpengar i rett Tid, maa leggja Postpengar for aa faa sent dei. Den som daa inkje hev betalt Bladskuldi si til Fedraheimen før 30te Juni, anten det er for denne Fjordungen hell fraa eldre Tider _ han fær inkje sent dei fritt med Posten sidan. Folk stend seg soleids paa aa betala sine Bladpengar i rett Tid.


Lysingar.

Sangbog

for den norske ungdoms-skole.

Ved V. Ullmann .

Pris bundi i stiv perm kr. 2.00; med skinnryg kr. 2.25; i originalbind kr. 2.75 + postpengar 20 øyrur.

Boki hev 585 songar og visur og av deim 117 på landsmål.
Me vonar alle vil finna boki framifrå god og framifrå billig.
Kristiania.

Olaf Huseby & Olaf Olsen,
Karl Johansgade 39.


Inman Linien.

Store og bekvemt indrettede Dampskibe. Afreise fra Christiania hver Fredag. Fragtforskud kr. 20.00 sikrer god Plads, nedsatte Priser. Egne Familierum.

Inman Liniens Expedition,


No. 4, Store Strandgade, Christiania.


Nederlandsk-Amerikanske
Dampskibs-Selskab.
 
Den Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New-York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denen Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved-og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten

Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.