Lysingar.

FEDRAHEIMENarbeider for Fridom og Framgang og det norske Maalet, for heimhøvelegt Stell paa alle Leider.
           
Bladet inneheld Utgreidingar um Dags-spursmaal, Forteljingar og Skildringar, Politikk, Meldingar fraa Inn- og Utland, Boksjaa, Rispur og annat.
           
Yver 100Menn og Kvendi hev skrivet i Bladet dette Aaret. FEDRAHEIMENvert aukadfraa Nyttaar, han vert ein halv Gong til so stor, men Prisen er som fyrr Kr. 1.10for Fjordungsaaret.
           
Alle som likar norskt Maal, maa arbeida for Bladet, so skal det auka meir. Den som melder inn 6 nye Tingarar, fær 1 Blad fritt, 10 2 fritt, 14 3 fritt.
           
Bladet kann tingast paa alle Posthus, elder ein kann senda Brev beint til
           
Fedraheimens Ekspedition,
 Avissak                                  Kristiania.
Pengar maa fylgja.
           
I Kristiania tingar ein Bladet i Ekspeditionen, Torggata No. 5 b (Nikolai Olsens Boktrykkeri).
 
 
Nordmanden
 (Demokraten)
redigeret af A. Hølaas- udkommer i Kristiania Tirsdag, Thorsdag, Lørdag, koster 99 Øre Kvartalet frit tilsendt.
Høirefolk paastar, at Nordmanden er næsten værre end Verdens Gang.
Prøv den et Kvartal!
Expeditionen er i Torvgaden 5 b.
 
 
NORSK SKYTTERTIDENDE.
folkevæbningssamlagenes organ.
 
Udkommer i Kristiania hveranden Uge,
-         mindst 30 Nummer aarlig
koster Kr. 1.25Halvaaret frit tilsendt.
 
Enhver Ven af Folkevæbningen bør holde dette Blad!
Ekspeditionen er i Torvgaden 5 b, Kristiania.
 
 
          Nederlandsk-Amerikanske
NASM  Dampskibs-Selskab.
 
Det Kongelige Nederlandske og Amerikanske Post-Dampskibslinie befordrer Passagerer herfra regelmessig hver Lørdag. Reisen herfra til Amsterdam foregaar med norske Dampskibe. Passagerer med denne Linie undgaar den ubehagelige Jernbanereise over England, og har kun eenOmskiftning til New York. Dampskibene er blandt de største og bedst indrettede af alle, som gaar over Atlanteren, og dertil meget hurtiggaaende. Norsk talende Opvartere ombord. For Renslighed, god Kost og venlig Behandling er Linien allerede bekjendt. Fragten er foreløbig lavere end paa nogen anden Linie. Det vil vise sig at være i Emigranternes egen Interesse at henvende sig paa mit Kontor, førend de kjøbe Billetter med nogen anden Linie. Anbefalinger fra norske Passagerer, der i Aar har reist med denne Linie, forevises. Nærmere Oplysninger erholdes af Liniens Hoved- og Underagenter i Byerne og paa Landet, samt hos Generalagenten
Nils Peterson,
Prinsensgade 2 B, Christiania.