Rispur.

Paa Aam var der ein Husmann, som eitte Sjur, han var svært arm, men endaa sværare til aa baulte aa storskryte; aa etter meir Fatigdomen voks, etter meir voks Skryte au. So var det ein Dag det kom ein Frammand til Sjur. So segjer Sjur til Kjeringi si. Brite, gakk op i Bua, aa ta Pængeskrine aa set paa Sylvskjeidbomba, aa ta ikkje av Aarsfleskje, aa ikkje av Fjoraarsfleskje, men av Fyreaarsfleskje! Kjeringi gjekk avsted aa laante tvo Sneid Flesk; det hadde ikkje funnest hjaa Sjur paa aldri so lengje.                                                        
 
h.