Lysingar.

Skjærp og gruvur
i Telemarki.
Bergkandidat Per Mortenson (Kongsberg) byd seg te aa sjaa paa skjærp og gruvur og retleie folk med drifti o. s. v.
 
 
Alle Maalmenn maa halda Fedraheimen.
Vere med alle saman, daa skal Bladet auka. Fedraheimen kostar Kr. 2.20 for Halvaaret.
 
 
Nordmanden,
frisindet Folkeblad, udkommer i Kristiania i 2 Udgaver:
           
Den daglige Udgave koster 1 Kr. 80 Øre Kvartalet, Postpenger iberegnet. 5 eller flere Eksemplarer koster Kr. 1.50 for hvert, 10 eller flere à 1.40.
           
Ugeudgaven, som indeholder et Uddrag af den daglige, udgaar hver Fredag i stort 6-spaltet Format og koster med Postpenger Kr. 0.83 for Kvartalet, - 5 Eksemplarer koster Kr. 3.50, 10 Kr. 6.50.
           
Bladet indeholder: Nyheder fra Ind- og Udland, politiske og kirkelige Avhandlinger, Udtalelser om andre af Dagens Spørgsmaal, Stykker om Oplysning, forskjellige Slags Skildringer, Fortellinger (deriblandt Udklipningsføljeton), Smaahistorier o. a. m.
           
Baade den daglige og den ugentlige Udgave hører til Landets billigste Blad.
Mange dygtige Mend skriver i Bladet.
 
 
Jorden og dens Beboere
en geografisk Familiebog af Friedr. von Hellwald, med talrige Illustrasjoner. 2 Bind, 30 Kroner. Tilsalgs i
Nordmandens Ekspedition.
 
 
Tartuffe, Lystspel i 5 Bolkar av Molière, I Umskrift fraa Fransk av J. Belsheim. 211 S. Pris 1 Kr. i Posten 1.10.
Nikolai Olsens Boktrykkeri,
Torvgaden 5 b.