[Um Høgre-Striken i Storthinget...]

Um Høgre-Striken i Storthinget (under Valet paa Jarnvegsstyret) skriv Bergensposten mill. a.:
           
Storthinget staar for Øieblikket værgeløst mod dette Slags Forteelser. Det staar i Minoritetens Magt at umuliggjøre Thingets fremtidige Virksomhed.
           
Men Landets Vælgere staar ikke værgeløse. De har Magten til ved de kommende Valg at drage Omsorg for, at en Minoritet sættes ud af Stand til ved et Brud paa Storthingets Reglement at umuliggjøre Folkerepræsentationens Virksomhet, og som Minoriteten nu har taget Sagerne, vil enhver Vælger, der ønsker at opretholde vor Forfatning, være nødt til ved de kommende Valg at fjerne fra Nationalforsamlingen de Mænd, som har anseet sig berettigede eller forpligtede til at indføre en Fremgangsmaade, hvorved Folkerepræsentationens Evne til at fatte lovgyldige Beslutninger beror paa en liden Minoritets Gotykke.
           
Vi skulde dog tro, at Minoritetens egne medlemmer, naar de efter Storthingets Afslutning i Hjemmets Ro overveier sin Fremgangsmaade, selv vil indse, at den er uforsvarlig, og derfor ved Storthingets næste Sammentræde vil, saaledes som ifjor Hr. Professor Aschehoug, erkjende, at de har taget feil, og at de, som er valgte til paa grundlovsbestemt Maade at repræsentere Nationen, under ingen Omstændigheder kan have Ret til at gjøre Strike.
           
Sker ikke dette, og fastholder Høirepartiet og dets Presse, saaledes som nu, den af Storthingets Høireparti i Scene satte Strikes Berettigelse, da maa Partiet ansees som et for al lovlig Orden farligt Opløsningsparti.