§ 112 aaleine!

           
Hr. Bladstyrar!
           
§ 12 i Riksakti lyder so:
 
Da de Bestemmelser, som i denne Rigsakt indeholdes, dels ere Gjentagelser af Kongeriget Norges Grundlov, dels Tilleg til same, grundede paa den til dette Storting i Grundloven givne Bemyndigelse, saa skulle de, i Henseende til Norge, have og beholde den samme Kraft som i Norges Riges Grundlov, og ikke kunne forandres uden paa den i sammes § 112 foreskrevne Maade.
           
Her er tydeleg Grunnloven og Riksakti sette paa same Fot i Henseende til Norge, baade med Avsyn paa Lovs-Kraft og paa Forandringsvilkaar; og dei er Grunnlovens § 112 og inkje andre.
           
Med andre Ord: det er tydeleg sagt, at Reglarne for Forandring i Grunnloven _ som for Forandring av Riksakti _ finn Ein, ikkje i § 80-82, og helder ikkjei § 79, men i § 112 aaleine.
           
Dette er nokot, som eg synest Vinstre burde halda sterkare fram. For det er eit so greidt og klaart Uttal fraa den Autoritet, som her maa vera den alra øvste, at det plent tek Magti fraa alle Høgres Fortolkningskunster.
                                   
Din A. S.