[Notisar]

Kristiania, den 9de Desbr.
 
Aftenbladet legg ned Vandrestaven sin, naar Aaret er slut. Det tél Tingararne sine til taka Fædrelandet i Staden.


Det nye Skulpturmuseum i Kristiania er no ferdigt. Der stend Gips-Avstøypingar av Bilæthoggarverk fraa alle Tider.
 
           
Ved Heradsvali gjeng det som fyrr. Venstre vinn mest alle Stader. Det hjelper ikkje alt det Høgrebladi preikar for Folk um, at de maa ikkje tenkja paa Politik, naar dei vél sitt Heradsstyre.
 
           
Det tyske Riksting hev sagt Nei til Bismarks Forslag um Bevilling til eit økonomisk Raad, som skulde hava aa gjera med slikt som vedkjem Landbruk, Handverk o. m. a.